top of page
  • EZ-biz

Waarom komt de GGD eigenlijk langs?De GGD is in nederland de instantie die belast is met de controle van opvanginstellingen en gastouderopvang die 'nog niet actief' zijn als 'wel actief' zijn. Wil je dus een gastouderopvang gaan starten? Dan zul je de GGD-inspecteur (ook wel toezichthouder genoemd) ontmoeten voordat je echt aan de slag mag als gastouder. En naderhand zul je de GGD-inspecteur jaarlijks over de vloer krijgen.

Dit gebeurt overigens 'onaangekondigd ('onverwachts').


Hierop let een toezichthouder (GGD inspecteur)

In de Wet kinderopvang (Wko) staat dat een houder van een kindercentrum (in jouw geval is dit dus je gastouderopvang) verantwoorde kinderopvang aan moet bieden: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Dusssss.... de toezichthouder (GGD inspecteur) kijkt, toetst en beoordeelt:

Draagt je gastouderopvang bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de gastkinderen? Hoe is de veiligheid van de gastkinderen gewaarborgd? En hoe zien de binnen- en buitenruimtes eruit?


Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat zodra je een bezoek hebt gehad van de GGD, dus een samenvatting van de inspectieresultaten van jouw gastouderopvang vermeld (‘In-één-oogopslag’). Hierdoor kunnen vraagouders een heldere en beknopt overzicht krijgen van verschillende gastouderopvanglocaties, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken voor de locatie waar ze hun kind willen laten opvangen.


Hoe werkt de toezichthouder (GGD inspecteur)?

Een bezoek van de toezichthouder (GGD inspecteur), vindt nu meestal onaangekondigd en jaarlijks plaats. De vorm, omvang en frequentie van de inspectie kan verschillen per type locatie en situatie. Toezichthouders (GGD inspecteurs) inspecteren minder intensief bij locaties waar ze zich geen zorgen over maken en meer bij locaties waar ze zich wél zorgen over maken. Dit wordt ook wel 'risicogestuurd toezicht' genoemd.


De toezichthouder (GGD inspecteur) beoordeelt of je gastouderopvang wel of niet voldoet aan de kwaliteitseisen aan de hand van onder andere:

* observatie van je opvanglocatie;

* de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar je gastkinderen gebruik van maken;

* gesprekken met jou als gastouder;

* documentenonderzoek (de toezichthouder kan vragen om documenten op te sturen of klaar te leggen zodat deze tijdens het bezoek kunnen worden gecontroleerd;


De toezichthouder (GGD inspecteur) beschrijft de bevindingen in een inspectierapport en geeft een advies aan de gemeente. Zijn er overtredingen geconstateerd, dan kan de gemeente handhavingsmaatregelen inzetten voor jouw gastouderopvang.


Hier kun je tot in detail lezen hoe de GGD stap voor stap werkt.

https://ggdghor.nl/thema/toezicht-kinderopvang/


1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page